Nätverk för Hållbart
FramtidstänkSamarbeteSamhällsutvecklandeByggande

Nätverk för hållbart byggande i Luleå

Nätverket för hållbart Byggande i Luleå är ett nätverk för hållbart byggande och förvaltande i Luleåregionen. Det är ett nätverk där vi stärker, kompletterar och inspirerar varandra för att alla ska kunna utvecklas och ta täten inom hållbart byggande. Tillsammans tar vi ansvar för samhällsutvecklingen.